Anmälan är stängd

Anmälan stängdes 17 april.

Kontakta mig för frågor om anmälan

Camilla Segerlind

Tjänstetitel: Evenemangssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Camilla Segerlind

E-post:

Telefon: 019 301055

Rum: E2107

Camilla Segerlind

Konferensapp

Du måste vara anmäld som deltagare för att kunna aktivera eventet HSS 2019 i appen.

Dessa instruktioner är skickade via e-post.