Parallella spår

Ett torg där människor möts.

Denna eftermiddag erbjuder HSS olika aktiviteter där konkreta verktyg och metoder för samverkan presenteras. Skapa ditt egna program och schema i appen.

Mer information och detaljer kommer att finnas i appen.

1. Social Impact Lab
2. ARCS - Medborgarforskning.se - en ny portal för samverkan
3. Personrörlighet
4. Studenternas idéutveckling - en väg till samverkan
5. KTP - kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv

6. SPARK EKG
7. StudentUppdrag
8. Forskarna på Slottet
9. Mentor Match
10. AIMday

11. Professionsprofilen
12. Forskningsplattformen Hälsa i samverkan
13. MUSA - Metodik för utveckling av samverkansarenor
14. Linje14
15. Science Shops

16. Gjutmagistern
17. Mötesplats Social Innovation – nationell kunskapsplattform
18. 5i-processen
19. Society Quest
20. Samsynwiki – språket som stärker samverkan i form av en wiki
21. Do-tank center

Interaktiv forskning 20 år - utveckling, status och framtid?
Paneldebatt

Panelen syftar till att ge en bild av var interaktiv forskning står idag, dess framtid, utvecklingsmöjligheter och utmaningar.


Medverkande gäster

 • Göran Brulin, Tillväxtverket
 • Per-Erik Ellström, Linköpings universitet
 • Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

 


Forskning i samverkan för skola på vetenskaplig grund
(Helpass 13.00-15.30)

ULF - Samverkan för skola på vetenskaplig grund. Hur samordnar vi ULF för bästa spridning av kunskap?
Paneldebatt

Inledande panel består av: Lisbeth Torkildsen Gyllander, FoU chef, Landskrona kommun; Olle Bergh, verksamhetsutvecklare & ULF koordinator, Uppsala kommun; Margareta Serder, vicedekan för samverkan, MAU, Anders Jönsson, vetenskaplig ledare för forskningsplattformen "Lärande i samverkan", HKr; Magdalena Taube (GU) och Lars Olsson (UU) – ansvariga för nationell samordning av ULF. Alla intresserade är välkomna att bidra till debatten.

Debatt modereras av Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare, FoU Skola.

Praktiknära forskningsprojekt – skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 • Ledning av fritidshemsverksamhet under utmanande förutsättningar
  Presentatör: Åsa Liljekvist, Biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet.
 • Didaktisk utvecklingsdialog på Öresundsgymnasiet
  Presentatör: Lisbeth Torkildsen Gyllander, FoU chef, Landskrona kommun

 • Forska med skolan – när skolverkligheten kommer emellan
  Presentatör: Petra Magnusson, universitetslektor och filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning, Högskolan Kristianstad


Spår 1: Innovationslabb för samhällsförändring, utomhusrummets potentialer för kontorsarbete


Samhällsförändring genom innovationslabb?
Interaktiv kunskapsutveckling med Vinnova-finansierade projekt.
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet och Malin Gawell, Södertörns högskola


StickUt Malmö – om (sam-)arbetets former och normer
Charlotte Petersson, Malmö universitet

Spår 2: Interaktiv designforskning, cirkulära praktiker, forskningsetik

 

Interaktiv designforskning: metoder, roller och erfarenheter
Ulrika Florin & Carina Söderlund, Mälardalens högskola

Cirkulär ekonomi – från teori till praktik
Maira Babri, Per Carlborg, & Sabina du Rietz, Örebro universitet

Utveckling av forskningsetik för interaktiv forskning
Erik Lindhult & Ulrika Florin, Mälardalens högskola

1. Hur kan en teknisk högskola bidra till ett bättre fungerande sjukvårdssystem?
Chalmers tekniska högskola, CHI (Centre for Healthcare Improvement)

2. Nätverkande som metod och mervärde - UniLinks modell som resurs för långsiktigt hållbart samverkansarbete inom universitet och högskolor
Föreningen UniLink

3. Lärosätens roll i innovationssystemet
Högskolan Dalarna

4. Samverkansmeritering för incitament, meritering och mobilitet mellan miljöer
Högskolan i Borås

5. Samverkansforskning för barn och ungas välfärd, hälsa och lärande
Högskolan Väst

6. Nya Vägar – ett samverkansprojekt för stärkt tillgång till högre utbildning i hela landet
Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Västerviks kommun

7. Samverkan genom Livslångt lärande och Uppdragsutbildning (LUPP-projektet)
Högskolan Väst, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitet och Kungliga tekniska universitetet

8. University Partnership Canvas- praktiskt verktyg för systematik i långsiktig samverkan
Linnéuniversitetet tillsammans med 15 lärosäten

9. En utvecklad samverkan mellan högre utbildning, gymnasie- och grundskolor med hjälp av SI
Lunds universitet (Europeiskt centrum för SI-PASS)

10. Science Shops – samverkan och social innovation till nytta för lärosäten och civilsamhälle
Malmö universitet, Vetenskap & Allmänhet

11. Samverkansarenor – Hörnstenar för att initiera och utveckla arenor för långsiktig samverkan
Stockholms universitet tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola

12. Innovationer för miljarder – är universitet och högskola rätt ägare/drivare av innovationsprojekt i samverkan med näringslivet?
Tillväxtverket och Ramböll

13. 4 principer för samverkansengagemang i forskning
Uppsala universitet

14. Aktivt e-lärande: högskolans bidrag till yrkesverksammas kompetensutveckling
Örebro universitet, RISE, Mälardalens högskola

1. Strategiska partnerskap och arenor
Att stärka samverkan blir ofta svaret på svåra frågor som vi inte riktigt kan lösa. Men hur kan vi ändå besluta om vilka områden som är de strategiskt viktiga att samverkan inom och hur skapar vi dessa arenor där rätt personer och verksamheter möts och drar nytta av varandra? Vad är det som olika kommuner, regioner, lärosäten och företag kan komma överens om för att gemensamt identifiera vad de ska samverka kring och vilka områden som måste prioriteras.

Samtalsdeltagare:

 • Anders Trumberg, strateg Örebro kommun
 • Eva Klasson Wehler, samverkansstrateg Stockholms universitet
 • Helena Jerregård, vicerektor för samverkan Mälardalens högskola
 • Lena Aggestam, verksamhetsledare Kommunakademi Väst Högskolan Väst
 • Ola Dagbro, projektledare Linnéuniversitet

30 minuter 


2. Samverkanskulturer och miljöer
Att få tillstånd samarbeten mellan aktörer med olika drivkrafter, bakgrunder och erfarenheter innebär flera utmaningar. Den fysiska närheten där till synes slumpmässiga möten genererar ny kunskap och nya idéer har ofta varit en förebild. Men hur ska vi utveckla detta i en digital tidsålder där det fysiska rummet inte behöver vara en förutsättning och hur gör vi för att skapa tillit och mod som driver utveckling? Vad krävs av ett ledarskap för att utveckla kulturer som främjar utbyte i en sådan miljö?

Samtalsdeltagare:

 • Jacob Adamowicz, ordförande Sveriges förenade studentkårer
 • Jerry Engström, campuschef Campus Västervik
 • Kerstin Lindberg Göransson, VD Akademiska Hus
 • Kristina Eklöf, områdeschef Näringslivsutveckling Region Örebro län
 • Mats Jägstam, vicerektor Högskolan i Skövde

30 minuter


3. Ömsesidig kunskapsutveckling
Att samverka i forsknings- och utvecklingsfrågor kräver att de som ska göra jobbet förstår och respekterar både den egna och andras verksamheter samt deras syften. Vad krävs egentligen för att skapa kapacitet som gör att företag och andra organisationer kan nyttja nya forskningsresultat och hur får vi akademin att vara nyfiken på områden som svarar på de utmaningar som både samhälle och företag står inför?

Samtalsdeltagare:

 • Annika Pontén, chef på analysavdelningen Universitetskanslersämbetet
 • Henrik Andershed, professor vid Örebro universitet
 • Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet
 • Peter Dobers, professor vid Södertörns högskola

30 minuter