Workshop

Intresseanmälan är stängd. Tack för att fantastiska bidrag som kommit in!

På våning 2 kommer eftermiddagen att erbjuda en rad olika workshops inom temat samverkan. Lyssna och lär av aktuella samverkansprojekt, finansiärer eller organisationer som sätter samverkan mellan akademi och näringsliv högst upp på agendan.

Kan en teknisk högskola bidra till ett bättre fungernade sjukvårdssystem?
Chalmers tekniska högskola, CHI (Centre for Healthcare Improvement)

Nätverkande som metod och mervärde - UniLinks modell som resurs för långsiktigt hållbart samverkansarbete inom universitet och högskolor
Föreningen UniLink

Lärosätens roll i innovationssystemet
Högskolan Dalarna

Samverkansmeritering för incitament, meritering och mobilitet mellan miljöer
Högskolan i Borås

Samverkansforskning för barn och ungas välfärd, hälsa och lärande
Högskolan Väst

Nya Vägar – ett samverkansprojekt för stärkt tillgång till högre utbildning i hela landet
Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Västerviks kommun

Samverkan genom Livslångt lärande och Uppdragsutbildning (LUPP-projektet)
Högskolan Väst, Linköpings universitet, Linnéuniversietet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitet och Kungliga tekniska universitetet

University Partnership Canvas- praktiskt verktyg för systematik i långsiktig samverkan
Linnéuniversietet tillsammans med 15 lärosäten

En utvecklad samverkan mellan högre utbildning, gymnasie- och grundskolor med hjälp av SI
Lunds universitet (Europeiskt centrum för SI-PASS)

Science Shops – samverkan och social innovation till nytta för lärosäten och civilsamhälle
Malmö universitet, Vetenskap & Allmänhet

Samverkansarenor – Hörnstenar för att initiera och utveckla arenor för långsiktig samverkan
Stockholms universitet tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola

Innovationer för miljarder – är universitet och högskola rätt ägare/drivare av innovationsprojekt i samverkan med näringslivet?
Tillväxtverket och Ramböll

4 principer för samverkansengagemang i forskning
Uppsala universitet

Aktivt e-lärande: högskolans bidrag till yrkesverksammas kompetensutveckling
Örebro universitet, RISE, Mälardalens högskola
Mer information och detaljer om workshops och presentationerna kommer du att kunna läsa i appen.