HSS 2019, 8-10 maj i Örebro

Konferensen är till för dig som finns i näringslivet, högskolevärlden, på myndigheter, kommunala eller regionala verksamheter eller inom politiken.

Välkommen till HSS 2019, konferensen Högskola och samhälle i samverkan, den 8-10 maj i Örebro. HSS 2019 arrangeras av Örebro universitet tillsammans med nationella och regionala organisationer.

Samverkan är framtidens drivkraft

Vi samlar näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi för att stärka utbytet mellan parterna kring samverkan och innovation. Innovation inom alla samhällsområden är nödvändig för Sveriges konkurrenskraft i framtiden. Människor skapar innovation genom samverkan. Därför gör vi en konferens där människor kan mötas, diskutera, inspireras och få idéer som kan växa.

Här kommer du inom kort kunna läsa mer om HSS 2019 och vad konferensen kommer att erbjuda. 

Kontakta mig för frågor om HSS-konferensen 2019

Markus Klinton

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Markus Klinton

E-post:

Telefon: 019 303046

Rum: E2253

Markus Klinton