BIO, Forumhuset

BIO

Antal platser 75 platser  

Headset 1 headset som standard

Rullstolsplatser 2 rullstolsplatser

Dator Dator, HDMI/VGA-uttag

Projektor Projektor

Hörslinga Hörslinga

Hus Forumhuset

Tider

BIO:n hyrs ut vardagar mellan kl 08:00–22:00. 

Uthyrning sker per hel timme.

Lokalen är tillgänglig vid bokningens starttid och ska vara utrymd vid bokningens sluttid. Om tid behövs för riggning och/eller nedplockning, tänk på att boka extra tid för detta.

Pris

Lokalhyra: 700 kr/timme.

Utöver lokalhyran tillkommer nedanstående obligatoriska tjänster:

  • Vardagar kl 08:0017:00: 
    Konferensvärd och teknisk hjälp vid uppstart: 500 kr exkl. moms.
    Konferensvärd finns på plats vid arrangemangets början. 
  • Vardagar kl 17:00–22:00: 
    Konferensvärd på plats under hela arrangemanget inkl teknisk hjälp vid uppstart: 950 kr exkl. moms per timme.

Kostnader för extra teknik, möblering och personal kan tillkomma.