AI Impact Lab student

Studenter sitter runt ett bord och löser en uppgift.

Som officiell AI-nod i regeringssatsningen AI Innovation of Sweden är tvärvetenskapliga studentutmaningar en av våra prioriteringspunkter. Genom studentnätverket AI Impact Lab student samlar vi AI-intresserade studenter från hela Örebro universitet.

Vi kommer att skapa aktiviteter som inspirerar våra studenter till ett ökat intresse och kännedom om AI. Inom ramen för dessa aktiviteter kommer man att kunna samverka tvärvetenskapligt i såväl studentutmaningar såsom roliga tävlingar, workshops och ”hackathons”, som evenemang vi skapar tillsammans med näringslivet.

Oavsett vad man pluggar kan man gå med i vårt AI-studentnätverk där man får ta del av våra AI-föreläsningar och aktiviteter.

Projekt

Verksamhetsansvarig

Camilla Ulvmyr

Tjänstetitel: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr

Kontaktperson för AI Impact Lab student

Mia Lindström

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Mia Lindström

E-post:

Telefon: 019 303892

Rum: T2244

Mia Lindström