AI Impact Lab | Livslångt lärande

Kvinna läser i bok.

Det livslånga lärandet – kompetensutveckling för yrkesverksamma – är en av de viktigaste satsningarna för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Örebro universitet är involverade i både nationella och internationella initiativ för AI-utbildning för yrkesverksamma.

Våra utbildningssatsningar och -partners:

Verksamhetsledare

Camilla Ulvmyr

Tjänstetitel: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr

Verksamhetsledare

Mikael Klintberg

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mikael Klintberg

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Mikael Klintberg

Ansvarig för Smarter och kompetensutveckling

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: E2204

Johan Axelsson

Ansvarig för kompetensutveckling

Ulrika Franzén

Tjänstetitel: Evenemangssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Ulrika Franzén

E-post:

Telefon: 019 303070

Rum: E2103

Ulrika Franzén