Enterprise AB

Sjuksköterska visar mobilappen Rapp för en patient.

RAPP är en av flera idéer som utvecklas av Enterprise AB

Enterprise AB investerar i bolag som är kopplade till idéer och innovationer sprungna ur utbildning och forskning vid Örebro universitet.

Enterprise har ett investeringskapital  på mellan 50 000 - 500 000 kr per investeringsobjekt

Enterprise AB arbetar med att nyttiggöra och kommersialisera idéer som kommer ur forskning och utbildning vid Örebro universitet. Vi arbetar för ett ökat idéflöde, och utvecklar idéer för att ny kunskap ska komma vårt samhälle till nytta. Vi investerar tid och pengar i bolag, projekt samt olika produkter och tjänster. Våra investeringsrådgivare arbetar operativt med utvalda investeringsobjekt.

Vi investerar, ibland tillsammans med en eller flera externa parter, i spännande idéer som har stor utvecklingspotential. Genom att kontinuerligt nyttiggöra och kommersialisera nya idéer och innovationer skapar vi betydelsefulla värden för samhället.

I dagsläget arbetar vi med följande innovationer och idéer:


RAPP AB – en infrastruktur för information som via en mobilapp används för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer.

Läs mer om RAPP här


Embrace – en nyutvecklad digital tjänst som ger stöd för att kunna arbeta kunskapsbaserat och systematiskt i lokalt situationellt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Läs mer om Embrace här


ORU Nose – OruNose är en elektronisk näsa och metod för att upptäcka blodförgiftning. Metoden baseras på beprövad sensorteknologi och förkortar analysprocessen markant och ger mycket exakta provsvar.


ORU Pharma (med dotterbolaget BioImpakt) – här bedrivs utveckling av nya användningsområden för befintliga läkemedel och identifiering av nya läkemedelskandidater.

Kontakta oss

Peter Blomberg

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare/affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Peter Blomberg

E-post:

Telefon: 0706 738407

Rum: T2116

Peter Blomberg

Mattias Jonsson

Tjänstetitel: Affärsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Mattias Jonsson

E-post:

Telefon: 0702 005384

Rum: T2116

Mattias Jonsson

Anna Ragén

Tjänstetitel: VD Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Anna Ragén

E-post:

Telefon: 019 303828

Rum: T2129

Anna Ragén