Örebro universitet Holding AB – samverkan och nyttiggörande av forskning

En sjuksköterska visar mobilappen Rapp för en patient.

RAPP AB är ett exempel på hur forskning vid Örebro universitet har resulterat i ett bolag.

Örebro universitet Holding AB arbetar med att nyttiggöra och kommersialisera idéer och innovationer sprungna ur forskning och utbildning vid Örebro universitet.

Örebro universitets holdingbolag ägs av svenska staten och förvaltas av Örebro universitet. I bolaget ingår Örebro universitet Enterprise AB, Örebro universitet Uppdrag AB och Inkubera AB.

Örebro universitet Enterprise AB genomlyser idéer och innovationer som kommer från forskning, studenter eller utbildning. Bolaget tar dessa vidare för att de ska komma samhället till nytta genom eventuell kommersialisering och bolagisering. Här ingår ORU Invest och ORU Innovation. Några exempel på bolag sprungna ur forskning vid Örebro universitet är Embrace Saftey AB, RAPP AB och BioImpakt AB.

Örebro universitet Uppdrag AB fungerar som brobyggare mellan universitet och omgivande samhälle. På affärsmässiga grunder förmedlas kortare eller längre konsultuppdrag i form av föreläsningar, workshops, utvärderingar, evidens- eller metodstöd. Här ingår Studentuppdrag och Forskaruppdrag.

Inkubera AB är en företagsinkubator som tillhandahåller stödprogram och lokalytor för att främja tillväxt av nya kunskapsbaserade företag.