RAPP (Recovery Assesments by Phone Points)

Sjuksköterska visar mobilappen Rapp för en patient.

En mobilapp används för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer.

Örebro universitet och företaget Nethouse Örebro AB har bildat ett gemensamt bolag för att vidareutveckla professor Ulrika Nilssons innovation RAPP. Verktyget systematiserar uppföljningen av nyopererade patienter och deras kontakt med vården.

Recovery Assessment by Phone Points (RAPP) är en infrastruktur för information som via en mobilapp används för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer.
Närmare två miljoner dagkirurgiska ingrepp genomförs inom den svenska sjukvården varje år. Men uppföljningen av patienternas tillstånd när de väl kommit hem kan förbättras. För att öka patienttryggheten har professor Ulrica Nilsson vid Örebro universitet tillsammans med Nethouse Örebro arbetat fram en IT-lösning för att systematisera uppföljningen och patienternas kontakt med vården.

Läs mer om resan med RAPP här