Reflex Vision System

Rafael Mosberger och Henrik Andreasson visar upp sin innovation.

Rafael Mosberger och Henrik Andreasson har utvecklat en avancerad kameraplattform som minskar risken för arbetsplatsolyckor.

RefleX Vision System är en forskningsbaserad och avancerad kameraplattform som minskar risken för arbetsplatsolyckor.

Reflex Vision System identifierar människor med skyddsväst som befinner sig på en byggarbetsplats, eller på någon annan plats där säkerheten är extra viktig. Genom att utrusta exempelvis fordon med kameran kan risken för arbetsplatsolyckor reduceras. Idén kommer ur forskningsresultat och har utvecklats genom Örebro universitets innovationssystem. En prototyp av kameran har även testats tillsammans med industrin.
I Inkuberas miljö utvecklas och paketeras nu produkten för att så snart som möjligt kunna komma ut på marknaden. 

Läs mer om resan med Reflex Vision System här