Entreprenörskap och innovation vid högskola och universitet

studenter

Tillväxtverket har i uppdrag att främja och samordna entreprenörskap vid högskolor och universitet. Under 2020 och vårterminen 2021 arbetar Markus Klinton och Åsa Granlund vid Örebro universitet med ett uppdrag att främja detta samarbete.

Uppdraget finansieras av Tillväxtverket och pågår till och med 31 maj 2021.

kvinna håller i penna och papper

• utreda förutsättningarna för och stimulera och stärka samarbetet mellan anställda vid högskolor och universitet som arbetar med samverkan och entreprenörskap för studenter

• aktiviteter ska genomföras för ett lärande och kunskapsspridning om metoder och modeller som stimulerar studenters entreprenörskap, utmaningsdriven ideutveckling och samverkan mellan studenter och företag

• genom samarbete kan anställda vid lärosätena som arbetar med dessa frågor få stärkta färdigheter i hur man kan arbeta med frågorna och bidra till samarbeten över lärosätesgränser kring studenters entreprenörskap

• insatsen ska ske i samverkan med befintliga nätverk för medarbetare som arbetar med samverkansfrågor, entreprenörskap och innovation för studenter. (t.ex. UniLink, Snitts och HSS, Högskola och samhälle i samverkan).

piltavla

• arrangera nätverksträffar utifrån målgruppens behov/önskemål och inom ramen för UniLink och SNITTS (SIG Student)

• arrangera en studieresa utifrån målgruppens behov/önskemål (med anledning av pandemin planeras det för ett digitalt studiebesök)

• arrangera gemensamt kunskapsseminarium tillsammans med lärare/forskare inom entreprenörskap

• bidra till utvecklingen av en introducerande utbildning för medarbetare vid lärosäten till området entreprenörskap och utmaningsdriven idéutveckling (SNITTS)

• initiera en aktivitet/arrangemang under HSS2021, 6-7 maj i Malmö.

Projektledare Samverkansplattform för entreprenörskap i högre utbildning

Markus Klinton

Tjänstetitel: Samverkansstrateg Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Markus Klinton

E-post:

Telefon: 019 303046

Rum: E2253

Markus Klinton

Projektmedarbetare

Åsa Granlund

Tjänstetitel: Evenemangssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Åsa Granlund

E-post:

Telefon: 019 303032

Rum: E2109

Åsa Granlund