Entreprenörskap och innovation vid högskola och universitet

studenter

Vad är målbilden med våra entreprenörskapsutbildningar och centrala satsningar?

Tillväxtverket har i uppdrag att främja och samordna entreprenörskap vid högskolor och universitet.
Sveriges lärosäten arbetar på olika sätt med att inspirera och främja entreprenörskap bland studenter. Det finns många erfarenheter inom detta område där lärosätena skulle kunna stötta och lära av varandra. Genom ett närmare samarbete med lärosätena önskar Tillväxtverket kunna bidra till områdets utveckling.

Uppdraget finansieras av Tillväxtverket och pågår till och med 31 december 2020.

UPPDRAGET SYFTAR TILL ATT:

• Utreda förutsättningarna för och stimulera och stärka samarbetet mellan anställda vid högskolor och universitet som arbetar med samverkan och entreprenörskap för studenter.


• Aktiviteter ska genomföras för ett lärande och kunskapsspridning om metoder och modeller som stimulerar studenters entreprenörskap, utmaningsdriven ideutveckling och samverkan mellan studenter och företag.


• Genom samarbete kan anställda vid lärosätena som arbetar med dessa frågor få stärkta färdigheter i hur man kan arbeta med frågorna och bidra till samarbeten över lärosätesgränser kring studenters entreprenörskap.


• Insatsen ska ske i samverkan med befintliga nätverk för medarbetare som arbetar med samverkansfrågor, entreprenörskap och innovation för studenter. (t.ex. UniLink, Snitts och HSS, Högskola och samhälle i samverkan)

Projektledare Samverkansplattform för entreprenörskap i högre utbildning

Markus Klinton

Tjänstetitel: Samverkansstrateg Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Markus Klinton

E-post:

Telefon: 019 303046

Rum: E2253

Markus Klinton