Aktiviteter 2020 och 2021

Vi fick en fantastisk bra start i januari 2020 och planerade för en massa aktiviteter och en studieresa. Med anledning av Covid-19 och distansarbete har vår omställning till det digitala gått snabbt, varit lärorik och öppnat upp för nya möjligheter.

VI KALLAR OSS: Nätverket för studenters entreprenörskap och innovation i högre utbildning

Alla möten under våren 2021 sker digitalt.

 

Datum Aktivitet
26 augusti 13.00-16.00 Virtuellt studiebesök hos KTH Innovation
6 maj HSS 2021: Session tillsammans med Tillväxtverket - Hur skapas värde i samverkan mellan studenter och företag? Runda-bord-samtal om Studentuppdrag.
22 april 11.15-12.00 Hur kan vi integrera samverkan och nyttiggörande i kurser och program?
Vi träffar och samtalar med Marie Magnell från KTH som bl.a. arbetar med att ta fram en kurs i högskolepedagogik med fokus på samverkans- och nyttiggörandeuppdraget.
11 mars 11.15-12.00 "Samtal om remissrundan kring SOU 2020:59 (Innovationutredningen)".
Vi som var med på Vinnovas träff i förra veckan delar med oss av våra intryck.
18 feb 11.15-12.00 Forsknings- och innovationspropositionen "Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige" Prop.2020/21:60
27 jan 09.30-10.30 Alf Karlsson presenterar förslaget om ett Nationellt centrum för entreprenörskap som ingår i utredningen Innovation som drivkraft – från forskning till nytta  

 

Uppstartsträffen den 30 januari blev vårt enda fysiska möte tillsammans under 2020. Med anledning av Covid-19 har möten skett digitalt.

Datum Aktivitet
17 dec Avslutningsträff - Kartläggning av verktyg
25 nov Workshop 3:3 Kartläggning av verktyg - CRE8
22 okt Workshop 2:3 Kartläggning av verktyg - Research Impact Studio
20-21 okt Arenaträff med UniLink.
I en tid av stora samhällsutmaningar
Hur kan den högre utbildningen bli en tydligare del av lösningen?
1 okt Forskningsläget kring entreprenörskap i högre utbildning med Rasmus Rahm, VD vid Stockholm School of Entrepreneurship
18 sep Workshop 1:3 Kartläggning av verktyg - Get to Work
3 sep Digicirkel - Emma Truvé, nationell projektledare, berättar om UF Alumni
17 juni Digital nätverksträff 
7 maj Digital nätverksträff  
5 maj Digital nätverksträff 
30 jan Uppstartsträff i Stockholm