Målstyrd Innovation

Örebro universitets idéutvecklingsprogram Målstyrd Innovation ger dig verktyg för att utveckla och förverkliga din idé.

Kursen sträcker sig över fyra månader och är uppbyggt kring fem heldagars workshops med för-och efterarbete, samt coachning. Räkna med att avsätta 20 timmar per månad, varav 8 timmar är fast tid under workshopdagarna. 

Målstyrd Innovation utvecklar individ, idé och affär. Självinsikt blir en hävstång som leder till innovation. Du lär dig att hitta vägar för att utmana, utveckla och prioritera genom att tydliggöra kund, målgrupp och behov. Målet är att förverkliga din idé och utveckla en verksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle. 

Programmet bygger på lång erfarenhet av entreprenörskap, affärsut- veckling och innovation - att få rätt produkt och tjänst till rätt kund, till rätt pris. För att nå dit leds du genom en beprövad metod och systematisk process där teori blandas med praktik och levande case. Under programmet är deltagarna i gruppen viktiga för utveckling av varandras idéer, det sker genom Öppen innovation - processledda workshops. Steg för steg leds du ut på marknaden med din idé. 

Programmet har 20 platser och vid flera sökande kommer urvalet att ske efter bedömning av idé och personlig drivkraft hos idégivaren. 

Kursen genomförs av Örebro universitet Uppdrag AB i samarbete med innovations-och utvecklingskonsulterna Eva Holmström och Emma Ollevik. 

 

Kontakt

Camilla Nicander

Tjänstetitel: Affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Camilla Nicander

E-post:

Telefon: 019 303270

Rum: T2123

Camilla Nicander

Charlotta Nordenberg

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Charlotta Nordenberg

E-post:

Telefon: 019 303132

Rum: T2115

Charlotta Nordenberg