Örebro universitet Holding AB

Örebro universitet Holding AB är bland annat delägare i företaget RAPP AB.

Örebro Universitet Holding AB arbetar med att nyttiggöra och kommersialisera idéer och innovationer som kommer ur forskning och utbildning vid Örebro universitet. Här förmedlas även uppdragsutbildning.

Örebro universitet Holding AB arbetar för ett ökat idéflöde, och utvecklar idéer för att ny kunskap ska komma vårt samhälle till nytta.

Örebro universitets holdingbolag är delägare i sex bolag: Örebro Universitet Enterprise AB, Örebro universitet Uppdrag AB, Inkubera AB, OruPharma i Örebro AB, BioImpakt i Örebro AB och Rapp AB. 
Holdingbolaget och dess dotterbolag beräknar under 2015 en omsättning på ca 10 MSEK.