This page in English

Rekrytera studenter

Vi hjälper dig att komma i kontakt med våra studenter både när du är intresserad av att använda studenterna som resurs eller marknadsföra dig som en potentiell arbetsgivare. Vi erbjuder fysiska mötesplatser, men du kan också nå studenterna i vår karriärportal, ORU CareerGate (careergate.oru.se).

Hyr en student

Studentuppdrag innebär att ditt företag har möjlighet att hyra in studenter för ett avgränsat och kvalificerat uppdrag under deras studietid. Uppdraget ska ha koppling till studentens akademiska utbildning och vara meriterande för framtiden. Genom studentuppdrag får ni tillgång till rätt kompetens, engagemang och ny input i er verksamhet utan att ni behöver anställa studenten. Att låta studenter få genomföra uppdrag hos er skapar goda relationer för långsiktig kompetensförsörjning. 

Gå vidare till Studentuppdrags webbplats. 

Utveckla idéer med studenter

Idéutveckling och entreprenörskap vid Örebro universitet erbjuder studenter möjlighet att utveckla idéer tillsammans med er och professionella affärscoacher. Vi söker case som våra studentteam kan gå till botten med. Har ni en idé som vi kan hjälpa er med?

Professionsprofilen

Genom aktiviteten Professionsprofilen ges studenterna möjlighet att träffa inbjudna gäster vid rundabordssamtal. Gästerna kommer från olika branscher och verksamheter och representerar olika yrkesroller. Studenterna får inspiration, information och målbilder inför deras framtida arbetsliv. Arbetsgivarnas möte med studenterna  ger större inblick i utbildningsprogrammen och studenternas kunskap. Under aktiviteten finns möjlighet att knyta värdefulla kontakter för uppsats, praktik/VFU, examensarbete och anställning.

Hitta studenter för examensarbete och uppsatsskrivning

Om ditt företag har behov av en utredning kan det resultera i ett examensarbete eller en uppsats för någon av våra studenter. Diskutera gärna era frågeställningar, områden ni vill ha belysta eller problem ni vill ha en lösning på, med oss. Vi förmedlar dina tankar vidare som förslag på examens- eller uppsatsämne till våra studenter. Tillsammans med studenten och handledaren utvecklar ni sedan förslaget till ett genomförbart arbete. Annonsera efter studenter via vår karriärportal ORU CareerGate.

Hitta studenter för praktik eller verksamhetsförlagd utbildning

Lärarstudent hjälper barn som sitter vid en datorVid flera av våra program ingår praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en viktig del. Genom att besöka arbetsplatser under utbildningen får studenterna applicera sina införskaffade kunskaper i arbetslivet. Dessutom tillför studenten kompetens till ditt företag eller din organisation – och är en extern kraft som ser på verksamheten med nya ögon. Kanske med nya idéer som följd. Annonsera efter studenter via vår karriärportal ORU CareerGate.

Rekrytera studenter via annonser

student sitter vid dator och tittar på karriärportalen ORU CareerGateI vår karriärportal, ORU CareerGate, har du som arbetsgivare själv möjlighet att publicera jobbannonser som når ut till våra studenter. Vare sig det gäller heltidsjobb, extrajobb eller visstidsanställningar. Genom ORU CareerGate når du både våra studenter och tusentals andra studenter världen över som använder samma verktyg. Du kan välja på fyra olika annonsalternativ: Premium, Enkel, Light eller Begränsad. Annonsera efter studenter via vår karriärportal ORU CareerGate.

Delta på våra karriärevenemang och rekryteringsmässor


Örebro universitet anordnar under varje läsår två rekryteringsmässor :

fotografi av två studenter som står vid en monter under Campusmässan

Under mässorna har du som arbetsgivare möjlighet att marknadsföra ert företag och rekrytera studenter till allt från exjobb till heltidsjobb.

Vi anordnar även karriärevenemang för studenterna. Där har ni som arbetsgivare möjlighet att stötta studenterna i deras väg till en karriär efter studierna och samtidigt marknadsföra ert företag och de erbjudanden ni har till våra studenter. Det kan exempelvis vara genom att anordna fiktiva arbetsintervjuer, workshops eller CV-granskning.

Marknadsför er verksamhet på våra campus

Som arbetsgivare har du möjlighet att visa upp dig på våra campus genom att hyra marknadsföringsplats och affischera vid våra allmänna anslagstavlor. Vi kan även hjälpa er med att skräddarsy evenemang riktade mot olika studentgrupper. Välkomna att kontakta oss.

För mer information kontakta:

Erica Algotsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Erica Algotsson

E-post:

Telefon: 019 303966

Rum: N1015

Erica Algotsson

Karin Collén

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Karin Collén

E-post:

Telefon: 019 303237

Rum: N1011

Karin Collén