Örebro Campus Lab - med fokus på digitalisering och hållbarhet

Illustration i form av ett collage som beskriver Örebro Campus Lab

Ett innovativt samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Akademiska Hus med målet att verka för att Örebro universitetet blir landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte.

Välkommen till Örebro Campus Lab!

Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus och rektor Johan Schnürer Örebro universitet och Akademiska Hus har signerat ett omfattande samarbetsavtal med målet att tillsammans verka för att universitetet på ett framgångsrikt sätt blir landets mest digitaliserade lärosäte, en satsning kallad Örebro Campus Lab. Läs mer!

Effektivt campus

Rundvandring i den digitala tvillingen

Testbädd för Digital Tvilling

Sveriges första virtuella campus.

Collage över byggnader på Campus Örebro

Hållbar lokalanvändning

Gemensam vision och målbild kring hållbar lokalanvändning

Sensorer markerade i en digital tvilling.

Utrullning av sensorer

4000 sensorer mäter ljus, temperatur, luftfuktighet och rörelse.

Lärande- och lärmiljöer

Student som pluggar digitalt.

Synkron hybridundervisning

Fysisk och digital undervisning samtidigt.

Exempel på 360-vy inifrån undervisningslokal.

Visualisering av lärmiljöer

360-vyer gör att lärare i förväg planera sin undervisning.

Bild på person som använder VR-teknik.

Utveckling av VR-center

Learning Lab - testyta för ny pedagogik och nya undervisningsformer.

Hållbart campus

Flygfoto över Campus Örebro

CityLab certifiering

Campus Örebro är registrerat för certifiering enligt Citylab.

Bild på studenters fötter utomhus.

Utemiljöer

Corona-anpassade utemiljöer, ökat välmående, stärka de gröna områdena.

Rektor på taket med solceller.

Solceller

Minskat klimatavtryck och mer självförsörjande på el.

Attraktivt campus

Bild från Wall of inspiration

AR-applikation till Wall of Inspiration

AR-applikation där alumner berättar för besökaren.

Labbet utifrån sett

Testhall - Labbet

Experimentverkstad för innovation, entreprenörskap och samverkan.

Cyklande student vid Kraka-dammen

Cykeltak och cykelgarage

Det ska bli enklare att ta cykeln till och från universitetet.

Kontaktpersoner för Örebro Campus Lab:

Mikael Wetterstrand
Projektchef Örebro universitet
Tfn. 073-270 25 85
This is an email address

Karl Karlström
Projektchef Akademiska Hus
Tfn. 076-104 22 16
This is an email address

Akademiska Hus, webbplats: https://www.akademiskahus.se