CityLab certifiering

Flygfoto över Campus Örebro

Genom ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Örebro universitet, Örebrobostäder och Örebroporten registreras Campus Örebro nu för certifiering enligt Citylab.

Området ska därmed bli det första befintliga campus i landet som uppnår den ambitiösa hållbarhetscertifieringen och de hårda krav som det innebär.

Läs mer:

Campus Örebro ska certifieras enligt Citylab (2020-04-02)