Hållbar lokalanvändning

Collage över byggnader på Campus Örebro

Ett samverkansprojekt som syftar till att ta fram och förankra vision och mål av vad hållbar lokalanvändning innebär för Örebro universitet och Akademiska Hus.

Projektet avser omsätta vision och mål i en långsiktig strategi för utvecklingen av Örebro universitets lokaler.