Koncept för cykeltak och cykelgarage

Cyklande student vid Kraka-dammen

Delprojekt som syftar till att ta fram och sätta upp cykeltak/cykelgarage som ska göra det enklare att ta cykel till och från universitet.

Ett mål inom Örebro Campus Lab är att inventera campus gröna miljöer och stärka dessa, något som blivit extra relevant i och med rådande pandemi. Detta delprojekt syftar till att ta fram och sätta upp cykeltak/cykelgarage som ska göra det enklare att ta cykel till och från universitet.

Ambitionen är att ta fram två till tre olika varianter på cykelställ/cykelhus, från enklare cykelställ med tak, till cykelhus med laddnings- och betalningsmöjligheter och eventuell en variant däremellan. Målsättningen är att utreda vilken typ av cykelställ som efterfrågas och nyttjas mest, för att därefter bygga vidare på en lösning som är skalbar att ta vidare för samtliga campus inom Akademiska Hus.