Synkron hybridundervisning

Student som pluggar digitalt

En viktig del av Örebro Campus Lab är att utveckla toppmoderna och flexibla lärmiljöer som snabbt kan anpassas efter undervisningens pedagogiska behov. Och med större integration med lokalboknings- och schemaläggningssystem.

I och med situationen med Covid-19 som innebär restriktioner och behovet av att hålla avstånd, behövs nya alternativ till traditionell salsundervisning på campus. Att undervisa helt på distans är ett alternativ, men det passar inte alla utbildningar och dessutom går man då miste om viktiga psykosociala värden i att ses fysiskt.

På initiativ av Örebro Campus Lab och Högskolepedagogiskt centrum har därför ett delprojekt som syftar till att ta fram ett klassrum som stödjer så kallad synkron hybridundervisning initierats. Den synkrona hybridundervisningen innebär undervisning där studenterna kan delta i undervisningen både på plats i undervisningslokalen på campus och via skärmar från sina digitala enheter hemifrån. Det gör att alla kan närvara vid lektionstillfället utifrån sina förutsättningar, samtidigt som det möjliggör den nödvändiga distanseringen.