Testhall - Labbet

Labbet utifrån sett

Experimentverkstad för innovation, entreprenörskap och samverkan.

Genom byggnaden Labbet är Örebro Campus Lab är en viktig del i uppbyggnaden av ORU Innovation Arena. Syftet med Labbet är att vara en testbädd där man på ett flexibelt sätt kan prova sina idéer på ett handgripligt sätt i en experimentverkstad. Liksom hela ORU Innovation Arena är det tänkt som en mötesplats för innovation, entreprenörskap och samverkan mellan studenter, forskare och samhälle.

Läs mer om ORU Innovation Arena här.