Utemiljöer

Studenter utomhus

Ett mål inom Örebro Campus Lab är att inventera campus gröna miljöer och stärka dessa, något som blivit extra relevant i och med rådande pandemi.

Pågående delprojekt inom detta område är därför:

  • Framtagning av cykeltak/cykelgarage som ska göra det enklare att ta cykel till och från universitet
  • Utformning av promenadstråk som ska uppmuntra till att ta möten utomhus enligt ”walk-and-talk” principen
  • Initiativ för att stärka den biologiska mångfalden på campus