Utveckling av VR-center

Bild på person som använder VR-teknik

Nu pågår en satsning på att ta fram ett VR/MR-center där tekniken och intresset ska samlas för att väcka ytterligare inspiration kring teknikens möjligheter i undervisning på högre nivå.

Örebro Campus Lab har sedan starten arbetat brett med att ta fram innovativa och användbara funktioner och användningsområden för VR/AR/MR-teknik.

Syftet med det nya projektet är att undersöka vilka ämnen och institutioner som ser nyttan för att sedan eventuellt utveckla ett bestående Learning Lab med inriktning mot VR/MR. Learning lab, som är ett koncept utvecklat av Akademiska Hus, är en testyta för ny pedagogik och nya undervisningsformer.