Välkommen till Örebro Campus Lab!

Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus och rektor Johan Schnürer.

Den 17 oktober 2018 undertecknade Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus och rektor Johan Schnürer samarbetsavtalet.

Örebro universitet och Akademiska Hus har signerat ett omfattande samarbetsavtal med målet att tillsammans verka för att universitetet på ett framgångsrikt sätt blir landets mest digitaliserade lärosäte, en satsning kallad Örebro Campus Lab.

Satsningen ska bidra till att utveckla en utbildnings- och forskningsmiljö i digital och hållbar framkant. En miljö med hög attraktionskraft för studenter, forskare och lärare vid Örebro universitet, liksom för externa samarbetspartners.

  • Samverkansprojekt och experimentverkstad
  • Teknisk och fysisk utveckling för att skapa ett mer hållbart och attraktivt campus.
  • Effektivare resursanvändning
  • Ny teknik, nya pedagogiska arbetssätt
  • Smarta, innovativa och hållbara lösningar inför framtiden
  • Digitalisering, AI
  • Förebild för andra campus i digital transformation
  • Studenter och forskare ska involveras

Video Örebro Campus Lab