Visualisering av lärmiljöer

Exempel på 360-bild inifrån lokal.

360-vyer som möjliggör för lärare att i förväg planera sin undervisning utifrån lokalen på bästa sätt.

360-rum är ett projekt som går ut på att komplettera den digitala tvillingen med aktuella 360-vyer av olika lärmiljöer. Vyerna möjliggör för pedagoger eller besökare av universitet att se hur ett rum kan varieras när det gäller till exempel möblering och vilken teknik som finns tillgänglig.

I och med denna visualisering kan lärare i förväg planera sin undervisning utifrån lokalen på bästa sätt. Hypotesen är att detta ska möjliggöra för ett aktivt lärande och förhoppningsvis göra att fler vågar ta steget att testa nya undervisningsformer som når ut till studenterna.