Örebro universitet i Almedalen 2018

Örebro universitet arrangerar fyra seminarier och dessutom medverkar våra forskare och medarbetare som experter i flera paneldebatter.

Bild på kockar som lagar mat

Framtidens AI och 3D-printning

Forskning inom AI och 3D-printning har möjliggjort en snabb utveckling som påverkar hela samhället – men hur ska näringsliv och lärosäten hänga med i den internationella konkurrensen?

Bild från äldreboende under måltid

Musik för dina smaklökar

Hur säkerställer vi att maten på sjukhus och äldreboenden utformas utifrån den senaste forskningen om våra sinnen. Seminariet avslutas med ett test - som visar hur musik påverkar dina smaklökar.

Möten och mingel

Välkomna till ett mingel med spännande smakupplevelser. Förtäring och dryck är signerad Örebro universitets Restaurang- och hotellhögskola i Grythyttan.

Måndag 2 juli kl. 17.00-19.00 i Wisby Strand Congress, Lye

Framgångsrik samverkan

Hur jobbar vi med samverkan mellan akademi och små- och medelstora företag. Tre universitet presenterar tre lyckade exempel. Örebro universitets är Miko Lazics smartfokussystem för film.

På vinst eller förlust

Samhälle och näringsliv har ett behov av innovation för att skapa hållbar tillväxt men det finns strukturella hinder i vägen. Hur kan akademi och företag undvika  fallgroparna och arbeta tillsammans.