Vad betyder artificiell intelligens och 3D-printing för näringslivet och den högre utbildningen?

Dag: Måndag 2 juli
Tid: 15.00–15.45
Plats: Wisby Strand Congress
Lokal: Lye

Forskning om artificiell intelligens och 3D-printning har möjliggjort en teknikutveckling som påverkar hela samhället. Men hur ska näringslivet och lärosätena ställa om och hänga med i den internationella konkurrensen?

Tillsammans med forskare, politiker och intresseorganisationer diskuterar vi denna utveckling samt hur samverkan mellan akademi och näringsliv kan se ut inom områden som utvecklas mycket snabbt. 

  • Amy Loutfi, professor, Örebro universitet
  • Ola Harrysson, professor, North Carolina State University
  • Joakim Wernberg, analytiker, Entreprenörskapsforum
  • Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
  • Göran Backlund, Business development and strategy, SAAB Dynamics AB
  • Betty Malmberg, riksdagspolitiker (M), Utbildningsutskottet
  • Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet
  • Johannes Hylander, moderator, New Republic

Läs mer på Almedalsveckans hemsida

Läs mer om Örebro universitets forskning om artificiell intelligens
Läs mer om Örebro universitets forskning om 3D-printning