Visar nyopererade patienter vägen för hur Sverige kan bli bäst på digitalisering och e-hälsa?

Dag: Onsdag 5 juli
Tid: 14:45 - 15:30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Lokal: Vinkällaren 

År 2025 ska Sverige enligt regeringen och SKL vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med utgångspunkt i lärdomar som gjorts vid Örebro universitet tar seminariet sig an frågan om hur detta ska gå till i praktiken.

Ett exempel är universitetets arbete med ett digitalt verktyg för nyopererade patienter som belyser möjligheter att utifrån tydliga behov samverka och samproducera digitala lösningar för att skapa värde för både samhällsmedborgare och anställda i offentlig sektor.

Örebro universitet holding AB bjuder in till seminarie:

Anna-Lena Sörenson (S), gruppledare och vice ordförande i Socialutskottet
Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet
Ulrica Nilsson, professor vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Lars-Torsten Larsson, chef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
Björn Zackrisson, förvaltningschef vid Skånevård Sund
Klas Danerlöv, innovationssamordnare vid SKL
Jenni Nordborg, chef vid avdelning hälsa, Vinnova