Vad och hur kommer vi äta på ålderns höst?

Dag: Måndag 2 juli
Tid: 16.00–16.45
Plats: Wisby Strand Congress
Lokal: Lye

I takt med att människor lever längre ställs högre krav på maten som serveras på äldreboenden eller levereras av hemtjänsten. Den ska vara nyttig, näringsrik och smaka gott.  

Forskning om hur och vad vi äter kommer att spela en allt större roll - men i vilken utsträckning kommer forskningen påverka maten? Hur säkerställer vi att maten på sjukhus och äldreboenden utformas utifrån det forskningen kommit fram till. 

Vid seminariet presenteras de senaste forskningsrönen inom sensorik och hur vi kan underlätta för fler att äta mat som gör att de mår bra. 

  • Mischa Billing, lektor, Örebro universitet
  • Åsa Öström, professor, Örebro universitet
  • Robert Brummer, professor, Örebro universitet
  • Anders Högberg, chef för nutrition och hälsa, ORKLA Food
  • Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet
  • Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket
  • Anders W Jonsson, riksdagsledamot, (C), Socialutskottet
  • Marianne Pettersson, riksdagsledamot, (S), Miljö- och jordbruksutskottet
  • Johannes Hylander, moderator, New Republic

Läs mer på Almedalsveckans hemsida.

Läs mer om forskning om det hälsosamma åldrandet på Örebro universitet.

Läs mer om forskningen om mat och hälsa på Örebro universitet.