Mellan hopp och avhopp - hur kan lärarutbildningen förbättras ?

Bild på lärare

Dag: Måndag 3 juli
Tid: 15.00–15.50
Plats: Wisby Strand Congress
Lokal: Lye

Välkommen till en diskussion om lärarutbildningen. Vi frågar oss om de som börjar på utbildningen har rätt förväntningar och om lärosätena kan möta de förväntningar som finns? Vad görs idag och vad behöver göras i framtiden för att förbättra utbildningen och för att fler ska vilja bli lärare?

För trots att fler nu söker till lärarutbildningen har lärosätena svårt att behålla sina lärarstudenter. Nästan var fjärde student hoppar av. Kan vi skapa en lärarutbildning som ger oss fler kvalificerade och rätt utbildade lärare utan att göra ännu en stor och resurskrävande reform?

Johan Öhman, professor vid Örebro universitet
Mimmi Rönqvist, ordförande för LR Student
Jessica Schedvin, lärare, debattör och chefredaktör för makthavare.se
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning
Betty Malmberg (M), ledamot i utbildningsutskottet
Anna- Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet

Sveriges bästa lärarutbildning
Läs mer om Örebro universitets kraftsamling för att bygga upp en utmanande lärarutbildning som lockar motiverade studenter.