Tillsammans mot brott - hur förverkligar vi regeringens nya brottsförebyggande program?

Bild med tangentbord och digital kod

Dag: Onsdag 5 juli
Tid: 13:30 - 14:30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Lokal: Vinkällaren 

Regeringens nya brottsförebyggande program anger att polis, kommun och andra aktörer ska samverka mot brott på ett mer konkret och kunskapsbaserat sätt än tidigare.

En central utmaning som ännu är olöst är hur arbetet ska utformas i praktiken. Vad gäller juridiskt när uppgifter ska delas mellan myndigheter och andra viktiga aktörer, exempelvis bostadsföretag som äger och förvaltar fastigheter i socialt och brottsutsatta områden? Under seminariet presenteras det brottsförebyggande programmet samt konkreta och möjliga lösningar på denna utmaning.

Örebro universitet holding AB bjuder in till seminarie:

Carin Götblad, regionpolischef vid polisregion Mitt
Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet
Henrik Andershed, professor vid Örebro universitet och Embrace Safety AB
Li Jansson, branschchef vid Säkerhetsföretagen
Anders Erlandsson, arbetsmiljö- och hållbarhetsdirektör vid Skanska Sverige