This page in English

Örebro universitets initiativ för nyanlända

Det är viktigt att möta de behov som har uppstått i Sverige till följd av flyktingsituationen. Vi tror att Örebro universitet är en del av lösningen och därför har universitetet startat upp olika initiativ för nyanlända. På den här sidan kommer universitetet löpande uppdatera om de olika initiativen.

Begreppet nyanländ används ofta om en person som beviljats uppehållstillstånd och som skrivits in i en kommun. Universitetet använder dock begreppet i en vidare mening och inkluderar även personer som är asylsökande.

För Örebro universitet handlar det om hur resurser och kompetens på lärosätet kan användas men också hur vi kan ta tillvara på den kompetens som nu kommit till vårt land samt hjälpa de personer som kommer hit att etablera sig i vårt samhälle. 

Den 4 februari 2016 gav Regeringen Sveriges myndigheter i uppdrag att under tiden 1 april 2016 - 31 december 2018 ställa praktikplatser för nyanlända arbetssökande till förfogande åt Arbetsförmedlingen. Örebro universitet inledde i början 2016 samarbetet med Arbetsförmedlingen och under våren började nyanlända praktikanter sin praktik i verksamheten. Varje praktikant får en medarbetare vid universitetet som mentor och blir erbjuden att komma på språkstöd - SpråkfORUm - en gång i veckan,  anordnat i samarbete med Örebro universitets seniorförening. Praktikanterna får också tillgång till OLS - Online Linguistic Support, ett språkverktyg från EU-kommissionen. 
Här kan du läsa ett reportage om praktik för nyanlända vid Örebro universitet.

Är du nyanländ och vill studera?

Här får du som är nyanländ och vill studera veta vad som krävs i form av betyg, bakgrundskunskaper, hur ansökningsprocessen går till eller hur du validerar dina gamla betyg.

För mer information kontakta:

Pia Ridderby

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Pia Ridderby

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: N1013

Pia Ridderby