This page in English

Forskning om flyktingar, migration och integration på Örebro universitet

Genusvetenskap

Sangeeta Bagga-Gupta, professor. (Tvärvetenskap: genusvetenskap, pedagogik, språkstudier): Forskning om mono-, två-, flerspråkighet, identiteter och intersektionalitet, etnicitet, migration och människans livsvillkor i en globaliserad värld, marginaliseringsprocesser, inkludering/exkludering.

Sofia Strid, biträdande lektor. Docent. Forskning om attitydförändringar när det gäller könsstympning i en migrationskontext, verktyg och metoder för att förhindra så kallat hedersrelaterat våld (HRV), brott mot särskilda sociala gruppers mänskliga rättigheter (sociala grupper baserade på kön, ras/etnicitet, ålder, handikapp och religion/trosuppfattning).

Handikappvetenskap

Julia Peralta Prietos, universitetslektor. Forskning om Supported Employment och konstruktionen av "invandrarskap" som "handikapp" på den svenska arbetsmarknaden.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Petre Breazu, doktorand. Forskning om diskurs och diskriminering, rasism, romer i europeisk media, det diskursiva byggandet av sociala och politiska identiteter, visuell/multimodal kommunikation (engelskspråkig).

Mattias Ekman, universitetslektor. Forskning om rasism i digitala och traditionella medier, Islamofobi, högerextremism, högerpopulism, social och politisk mobilisering i sociala medier. 

Michal Krzyzanowski, professor. Forskning om migration, flyktingar och asylsökande i politik och sociala/traditionella medier, europeisk högerpopulism, radikalism och migration, rasism, diskurs och diskriminering, migration/mångfald och journalistik, flerspråkighet och kulturell mångfald, migration och språk/integrationspolitik.

Musikvetenskap

Maria Westvall, universitetslektor. Forskning om musik, identitet och mångkultur, kulturell mångfald inom högre musikutbildning. 

Jonas Ålander, doktorand. Forskning om immigranter och musikpraktiker i Sverige

Nationalekonomi

Daniela Andrén. Universitetslektor. Docent. Forskning om skillnader mellan inrikes och utrikes födda med fokus på  arbetsmarknad, sjukförsäkring, arbetsmarknad, socialbidrag och välmående

Magnus Lodefalk, forskarassistent. Forskning om migration, integration i arbetslivet och företagens internationalisering och tillväxt.

Omvårdnadsvetenskap

Berthollet Bwira Kaboru, universitetslektor. Forskning om global hälsa, hälsa i humanitära nödsituationer.

Pedagogik

Emma Arneback, universitetslektor. Forskning om rasism och anti-rasism i skolan. 

Psykologi

Sevgi Bayram Özdemir, universitetslektor. Forskning om inter-etniska relationer, etnisk viktimisering och mobbning, aggressiva beteenden och våld inom olika etniska grupper, diskriminering och tolerans gentemot immigranter, att identifiera risker och skyddsfaktorer inom familjen, vänskapskretsen och skolan för anpassning (särskilt rörande utbildningsmål) och integration av unga med immigrantbakgrund

Darun Jaf, doktorand. Forskning om unga immigranters anpassning och utveckling i organiserade sportaktiviteter; unga immigranters låga deltagande i och avhopp från organiserad sport; familjens roll i tonåriga immigranters deltagande i sport.

Marta Miklikowska, forskare. Forskning om inter-etniska relationer och empati. Utvecklingen av fördomar och tolerans mot invandrare. Rollen av familj, skola, kompisar, inter-etnisk vänskap, och empatiska förmågan. Att identifiera risker och skyddsfaktorer mot utvecklingen av fördomar. Att identifiera hur intervention- och preventionsprogram ska utformas för att kunna förebygga och minska främlingsfientlighet och främja tolerans i ett multietniskt samhälle såsom Sverige.

Metin Özdemir, universitetslektor. Forskning om anpassning, prestationer och utveckling hos tonåriga immigranter i skolan; unga immigranters engagemang i sportaktiviteter; inter-etniska relationer i skolan och på fritiden. 

Rättsvetenskap

Märta Johansson, universitetslektor. Docent. Forskning om människohandel globalt, regionalt och nationellt samt närliggande brottslighet. 

Samhällskunskap

Jan Jämte, universitetslektor. Forskning om antirasism, rasism, den antirasistiska rörelsen, rasism och anti-rasism i skolan.

Sociologi

Lisa Salmonsson, universitetslektor, doktor i Sociologi. Forskningsintressen är främst inom arbetssociologi, professionssociologi, arbetsmarknadsintegrering, segregation, högutbildad invandring.

Lina Sandström, doktorand. Forskning om asylsökandes boende, asyltiden som en integrationsprocess.

Svenska språket

Gunvor Nilsson, universitetslektor. Forskning om svenska som andraspråk, avancerade andraspråkstalare samt pragmatiska uttryck och diskursmarkörer. 

Helge Räihä, universitetslektor. Forskning om migration, språk och medborgarskap i länderna runt Östersjön.