Korta vägen vid Örebro universitet

Korta vägen är en utbildning som vänder sig till utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen ska öka möjligheterna till arbete men är även förberedande för högskolestudier i de fall en utbildning behöver kompletteras.

Korta vägen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet samt högskolor och universitet.
Utbildningen korta vägen innehåller följande moment:

  • Kartläggning och bedömning
  • Yrkescoachning med fördjupad studie- och yrkesvägledning
  • Samhällsorientering och svenskt arbetsliv
  • Arbetsplatsförlagd utbildning
  • Yrkesspecifik svenska

Örebro universitet och Korta vägen

Örebro universitet är en resurs och part inom momentet yrkesspecifik svenska. Upplägget bygger på att deltagarna inom Korta vägen får följa en utsedd studentambassadör på lämpliga föreläsningar inom sitt akademiska område. I studentambassadörens uppdrag ingår även att möta upp deltagaren, introducera och följa upp föreläsningen.

Läs mer om Korta vägen Örebro på Folkuniversitetets hemsida