ORU Innovation Arena – för dig som forskare

En kvinna och en man diskuterar något framför en dator.

Ser du att din forskning skulle kunna göra samhället bättre? Bra, då är ORU Innovation Arena rätt plats för dig. Här får du stöd att kunna gå från idé till handling. I Hubben och Labbet har du som har en idé möjlighet att få en arbetsplats och ett nätverk. Här kan du också ta del av inspirerande aktiviteter och events med fokus på innovation och entreprenörskap.

Våra erbjudanden för forskare

Kontaktperson Hubben, Labbet och Flygeln

Mikael Detlofson

Tjänstetitel: Prod o projektansv möten o evenemang Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mikael Detlofson

E-post:

Telefon: 019 301228

Rum: E2109

Mikael Detlofson

Kontaktperson möten och evenemang

Madelen Renner

Tjänstetitel: Koordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Madelen Renner

E-post:

Telefon: 019 303190

Rum: E2204

Madelen Renner

Studenters entreprenörskap

Mattias Dyrvik

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mattias Dyrvik

E-post:

Telefon: 019 303802

Rum: E2220

Mattias Dyrvik

Studentsamverkan

Karin Collén

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Karin Collén

E-post:

Telefon: 019 303237

Rum: E2222

Karin Collén

Isac Danielsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Isac Danielsson

E-post:

Telefon: 019 303966

Rum: E2210

Isac Danielsson

Natalie Henriksson

Tjänstetitel: Koordinator - arbetsmarknad och karriär Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Natalie Henriksson

E-post:

Telefon: 019 301077

Rum: E2251

Natalie Henriksson

Utbildningsfrågor entreprenörskap och innovation

Markus Klinton

Tjänstetitel: Samverkansstrateg Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Markus Klinton

E-post:

Telefon: 019 303046

Rum: E2253

Markus Klinton

Rörlig produktion

Isabell Borgencrantz

Tjänstetitel: Marknadsförare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Isabell Borgencrantz

E-post:

Telefon: 019 303093

Rum: E2214

Isabell Borgencrantz

Enhetschef för ORU Innovation Arena

Pia Ridderby

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Pia Ridderby

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: E2224

Pia Ridderby

Biträdande enhetschef för ORU Innovation Arena

Jacob Ehnfors

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Jacob Ehnfors

E-post:

Telefon: 019 302407

Rum: E2259

Jacob Ehnfors