Exempel att inspireras av

Anna Duberg.
Forskare Anna Duberg och skolelever sträcker armarna mot taket och hoppar i en danssal.

Anna Duberg

Institutionen för hälsovetenskaper.

Rapp.

Ulrica Nilsson

Institutionen för hälsovetenskaper.

Henrik Andershed.

Henrik Andershed

Juridik, psykologi och socialt arbete.

Sören Andersson och Åke Strid.

Sören Andersson och Åke Strid

Medicinska vetenskaper och Naturvetenskap och teknik.

Retenua.

Henrik Andreasson och Rafael Mosberger

Naturvetenskap och teknik.

Amy Loutfi.

Amy Loutfi och Martin Längkvist

Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Kristina Collén

Kristina Collén

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Jan Sparby.

Jan Sparby

Musikhögskolan.