re:START – sök stipendium och bidra till en bättre värld!

Fyra studenter pratar engagerat runt ett bord.

Har du en idé som kan bidra till ökad social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet? Nu har du som är student eller ung i Örebro län chans att få upp till 10 000 kronor för att testa din idé i verkligheten.

Sverige är i stort behov av att hitta nya innovationer i form av produkter och tjänster, metoder och arbetssätt för att möta de samhällsutmaningar som idag påverkar vår vardag. Vi söker initiativ som på något sätt tar tag i dessa utmaningar.

Vi stöttar dig som är mellan 18 och 35 år och bor i Örebro län – eller är student vid Örebro universitet – och som vill göra en insats mot våra gemensamma samhällsutmaningar i stort och smått. Genom att vara en del i vårt projekt kommer ni också ges möjlighet till kostnadsfri rådgivning och ta del av de aktiviteter som våra olika verksamheter erbjuder.

Välkommen med din ansökan!

Syfte

Syftet med stipendiet är att främja entreprenörskap och initiativkraft hos studenter och andra unga vuxna i Örebro län. Stipendiet avses användas till att skapa ett projekt som testar en idé som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Projektet förväntas även engagera andra personer utanför projektägaren/-ägarna. Vi eftersträvar en jämn fördelning gällande genus och etnicitet bland de utdelade stöden och stipendierna.

Vem kan söka och hur mycket?

Studenter och andra privatpersoner mellan 18–35 år bosatta i Örebro län kan söka. Man kan söka ensam men helst i grupp. Den som gör ansökan ska vara huvudsakligt ansvarig för projektet.  Maxbelopp att söka är 10 000 kr.

Grundläggande krav

Sökande person/-er ska vara bosatt/-a i Örebro län.

Projektet ska, om än i liten skala, kunna bidra till FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

Ansökan ska presentera projektidén, målgrupp för idén, vilka hållbarhetsmål projektet strävar mot, mål för projektet samt budget.

När kan du söka och hur gör man för att söka?

Ansökningar kan göras löpande under 2023, dock senast 30 november 2023.  Handläggningstiden kan uppgå till två veckor. Ansökningsformulär hittar du längre ner på denna sida.

Projekttid

Projektet ska vara genomfört senast 31 december 2023.

Utbetalning av medel

Medel utbetalas efter beviljad ansökan till angivet konto.

Villkor för stöd och uppföljning

Coompanion Mälardalen, Örebro universitet och Region Örebro län ska anges som stödgivare i allt kommunikationsmaterial kring projektet. Logotyper finns att tillgå på begäran. Sökande kan bli kontaktad av kommunikatörer från Örebro universitet för intervjuer, foton och film i inspirations- och/eller uppföljningssyfte. Detta ska man som sökande vara redo att ställa upp på – självklart är projektdeltagarna delaktiga i hur, var och när detta görs.

Kvitton behöver inte lämnas in, men ska kunna visas upp på begäran och styrka utfallet.

Om projektet avbryts, förändras eller försenas

Vid oförutsedda händelser som påverkar projektets genomförande önskar vi emotta en revidering av ansökan som beskriver de förändrade förutsättningarna och hur de påverkar förväntat slutresultat.

Kontakt:

  • Johan Larsson, Coompanion Mälardalen: This is an email address
  • Mattias Dyrvik, Örebro universitet: This is an email address
  • Camilla Nicander, Örebro universitet Holding: This is an email address
Johanna Gillberg sitter utanför Labbet vid Örebro universitet

Företagsidé gav stipendium på 10 000 kronor

Under studietiden lanserade kemistudenten Johanna Gillberg sin första hudvårdsprodukt genom sitt företag Salix Skins. Tack vare entreprenörskapsstipendiet re:START kan hon snart lansera en ny produkt.