"Ett väldigt bra verktyg"

Amy Loutfi står lutad mot ett räcke och ler mot kameran.

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och vicerektor för AI vid Örebro universitet. Hon har nyttjat Forskaruppdrag som uppdragstagare.

Vilka fördelar ser du som forskare med Forskaruppdrag?

– Forskaruppdrag ger en möjlighet att kunna snabba på nyttiggörandet av den forskning man håller på med, och också en chans att hitta problemställningar som man annars inte skulle ha tänkt på.

Kan du ge några exempel på forskaruppdrag där du har varit inblandad?

– En av våra forskare har hjälpt filmskaparen Miko Lazic, vars företag Moonlighting Industries AB har utvecklat ett system med automatisk fokus för filmkameror. Några andra forskare har gjort uppdrag åt Devex Mekatronik, där def har utforskat möjligheten att automatisera insulinpumpar baserat på mätningar från en blodsockersensor.

Vad är vinsten för de företag som får samarbeta med en forskare?

– Företagen kan få konkret hjälp med riktiga problem och utmaningar. Och förstås en chans att ta del av den senaste och bästa forskningen.

Vilka är de största utmaningarna?

– Eftersom forskare är vana vid att arbeta på lång sikt och företagen gärna vill ha snabba lösningar, kan det vara en utmaning att mötas på en nivå där båda förstår varandras behov. Det kan också finnas utmaningar som handlar om upphovsrätt och om vem som äger idéer. Då får vi mycket stöd och hjälp från den kompetens som finns inom Örebro universitet Holding AB.

Vad får du som forskare ut av att samarbeta med företag och näringsliv?

– Det är väldigt tillfredsställande när något man forskat på och utvecklat under många år faktiskt kommer till nytta och den kunskap man har kommer till användning.

Hur ser du på framtiden för den här typen av samarbeten mellan akademi och näringsliv?

– Forskaruppdrag är ett väldigt bra verktyg, särskilt för små och medelstora företag som inte har egna forsknings- och utvecklingsavdelningar.