För dig som arbetsgivare eller företagsrepresentant

Genom oss får våra studenter möjlighet att utveckla idéer tillsammans med entreprenörer – och med hjälp av professionella affärscoacher. Under ett flertal tillfällen per termin går olika studentteam till botten med skarpa case.

Vi söker kontinuerligt efter case som kan användas av våra studenter. Har du själv en idé? Eller skulle vilja veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Hantering av dina personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Genom insamling av uppgifter av namn och e-postadress, kommer Örebro universitet att använda dessa i syfte att kunna kontakta dig för att följa upp på ovanstående formulär. Uppgifterna kommer att behandlas under tre år varefter de arkiveras. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta This is an email address eller lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Datainspektionen.