ORU Studentförmedling - Rätt kompetens i små och medelstora företag

I projektet ORU Studentförmedling arbetar vi med att bygga upp en struktur mellan Örebro universitet och små och medelstora företag. Syftet är att företag ska möta akademi för att säkra det framtida behovet av kvalificerad arbetskraft och stärka studenternas väg ut på arbetsmarknaden.

Projektet finansieras med stöd av Tillväxtverket, Region Örebro Län samt medfinansiering av Örebro universitet.

Logotyp för samverkansprojekt från Tillväxtverket

 

Logotyp för Region Örebro län

Målet med projektets aktiviteter är att göra det möjligt för akademi, företag och studenter att på olika sätt mötas och därigenom etablera relationer som kan bidra till det övergripande syftet.

Inom ramen för projektet kommer vi att genomföra dialogträffar och matchmakingevent mellan universitet, studenter, och representanter för små och medelstora företag. Därtill kommer vi också aktivt arbeta för att bidra till konkreta studentuppdrag där studenter antingen genomför projekt eller hjälper företag med att lösa utmaningar/utveckla innovationer.

Vi arbetar även ett idéutvecklingsprogram, ORU Kickstart, där det finns möjlighet för studenter att utveckla sin entreprenöriella förmåga. Studenterna får tränas i att utveckla och testa sina egna lösningar på utmaningar från näringsliv, offentlig verksamhet och forskning. Studenternas idéer utvecklas i en process där de arbetar i ämnesöverskridande team för att hitta en potentiell lösning på en bestämd utmaning.

Medverkande parter i projektet är, förutom Örebro universitet, små och medelstora företag, Örebro studentkår, Region Örebro län och Business Region Örebro.