This page in English

Skolsamverkan

För Örebro universitet är skolsamverkan en viktig del i utvecklingsarbetet där vi är med och medverkar till en höjd bildningsnivå. Genom ett aktivt lokalt engagemang erbjuder vi skolor att besöka universitetet. Våra studenter finns även på plats på skolor och ger studiehjälp och inspiration åt grundskole- och gymnasieelever.

Elever får hjälp av studentambassadörer på Tegelbruket

Öka studiemotivationen

för elever inom grund- och gymnasieskolan

Fyra personer sitter vid ett bord och studerar tillsammans

Kompetensutveckla

elever och personal