This page in English

Skolsamverkan

För Örebro universitet är skolsamverkan en viktig del i utvecklingsarbetet där vi är med och medverkar till en höjd bildningsnivå. Genom ett aktivt lokalt engagemang erbjuder vi skolor att besöka universitetet. Våra studenter finns även på plats på skolor och ger studiehjälp och inspiration åt grundskole- och gymnasieelever.