Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Ökad studiemotivation

Vi arbetar strategiskt med att inspirera unga att vilja söka sig till högre studier. En prioriterad målgrupp är ungdomar från studieovana miljöer. Målsättningen är att Örebro universitet ska spegla det omgivande samhällets mångfald och tillvarata den kompetens som finns men som annars skulle gå förlorad.

Rapporter kopplade till breddad rekrytering:

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för er. Nedan följer exempel på de aktiviteter som genomförs idag:

Studiehjälp

Studiehjälpen sker i samarbete med skolans lärare. Utifrån skolans pedagogiska planering schemaläggs studentambassadörerna och handleder eleverna i deras skolarbete. Studiehjälpen ersätter aldrig den hjälp elever i behov av särskilt stöd har rätt att få från skolan.

Workshop

Vi erbjuder olika workshops, vilka är utarbetade i samarbete med personal på skolorna. Samtliga genomförs under skoltid, där studentambassadörer håller i lektionen och syftet med dessa workshops är att inspirera, motivera och engagera eleverna.

Studiebesök

Vi erbjuder studiebesök på Örebro universitet. I samarbete med lärare och forskare på universitetet deltar eleverna i lektioner som anpassats gentemot målgruppen. Eleverna genomför tillsammans med studentambassadörer en rundvandring på campusområdet och besöker en studentlägenhet. 

För mer information kontakta:

Kenan Keljalic

Tjänstetitel: Aktivitetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Kenan Keljalic

E-post:

Telefon: 019 303000, 019 303170

Rum: N1003

Kenan Keljalic

Pia Ridderby

Tjänstetitel: Verksamhetsansvarig linje 14 Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Pia Ridderby

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: N1013

Pia Ridderby