This page in English

Ökad studiemotivation

Vi arbetar strategiskt med att inspirera unga att vilja söka sig till högre studier. En prioriterad målgrupp är ungdomar från studieovana miljöer. Målsättningen är att Örebro universitet ska spegla det omgivande samhällets mångfald och ta tillvara på den kompetens som finns. Läs mer om våra samverkansprojekt nedan.

Rapporter kopplade till breddad rekrytering:

För mer information kontakta:

Linnea Hane

Tjänstetitel: Projektmedarbetare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Linnea Hane

E-post:

Telefon: 019 303998

Rum: -

Kenan Keljalic

Tjänstetitel: Aktivitetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Kenan Keljalic

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 019 303170

Rum: N1003

Kenan Keljalic

Pia Ridderby

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Pia Ridderby

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: N1013

Pia Ridderby