This page in English

Linje 14

Linje 14 är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun som funnits sedan 2003. Linje 14 syftar till att fler ungdomar som växer upp i studieovana miljöer på väster i Örebro ska studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet. Linje 14 samarbetar i dagsläget med Vivallaskolan, Västra Engelbrektsskolan och Mellringeskolan.

Genom en mängd olika aktiviteter såsom läxhjälp, studieteknikkurser, förebildsdagar, studiebesök, mentorsprojekt samt Summer College på Örebro universitet, ges ungdomarna på samarbetsskolorna möjlighet att träffa representanter för Örebro universitet varje vecka.

Linje 14 samarbetar med samarbetsskolornas studievägledare runt information till föräldrar om gymnasieval och högskolestudier. Totalt är femtio studenter på Örebro universitet aktiva i samarbetet och en företrädare för varje institution på Örebro universitet medverkar regelbundet. Aktiva är även sex rektorer samt ett femtiotal lärare på samarbetsskolorna. Årligen medverkar cirka 600 ungdomar i samarbetet.

Varje år görs en extern kvalitetsutvärdering av Linje 14. Positiva resultat rörande övergång till högre studier är konstaterade. En förstudie kring en större forskningsutvärdering har nu inletts eftersom förhoppningen är att kunna utveckla en modell som går att sprida nationellt.