Studievägledardagen

En lärare bland elever i ett klassrum.

Välkommen till årets studievägledardag den 9 november 2022 med fokus på lärarutbildningen på Örebro universitet.

När: 9 november 2022

Tid: Kl 08.30-15.00

Plats: Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet

Deltagande är kostnadsfritt

Anmälan öppnar efter sommaren

Under dagen kommer vi att berätta om vad som händer inom lärarutbildningen på Örebro universitet, verksamheten inom breddad rekrytering, samt fylla på med inspiration och kunskap om läraryrket och vägen dit.

Program

Programmet presenteras efter sommaren.

Lärarutbildningen på Örebro universitet

Örebro universitet erbjuder Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammen f-3 samt 4-6, Ämneslärarprogrammen med 14 ämneskombinationer samt Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för de som läst högskolepoäng inom naturvetenskapliga ämnen tidigare.

Vi erbjuder även ULV, Utländska lärares vidareutbildning, som är en kompletterande utbildning som vänder sig till personer med en utländsk lärarexamen eller med en akademisk utbildning i ett ämne som är ett undervisningsämne i svensk skola.

Läs mer om våra lärarutbildningar och behörighetskraven här.

Anmälan

Dagen riktar sig primärt till dig som är studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor. Begränsat antal platser. Anmälan öppnar efter sommaren.

Kontakt

Karin Collén

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Karin Collén

E-post:

Telefon: 019 303237

Rum: E2222

Karin Collén