Distansbaserade och kostnadsfria AI-kurser för dig som har påverkats av coronakrisen

Vidareutbildning och kompetensutveckling inom AI, artificiell intelligens (Smarter).

Tack vare regeringens satsning på livslångt lärande och korta kurser är det nu möjligt för dig som har påverkats av coronakrisen att vidareutbilda dig inom AI. Kurserna är gratis och kommer i höst att hållas helt på distans. Ansök här nedanför.