Nya tider, ökade krav och förändrade villkor i förskolan

Örebro universitet Holding AB erbjuder, tillsammans med RUC - Regionalt utvecklingscentrum, kursen "Nya tider, ökade krav och förändrade villkor i förskolan – kompetensutveckling för förskolepersonal som inte är utbildade förskollärare".

Uppdragsutbildning vid Örebro universitet

Undervisningen bygger på föreläsningar, gruppdiskussioner, konkret laborerande, samt på kollaborativt lärande. Det innebär att deltagarna tar med egna exempel från sin verklighet in i utbildningen. Utbildningen sker under en heldag per månad.

Undervisningsformerna i utbildningen bygger på föreläsningar, gruppdiskussioner och konkret laborerande. Utbildningen bygger också på kollaborativt lärande då deltagarna får uppgifter att pröva emellan gångerna, vilket medför en form av systematiskt kvalitetsarbete för de medverkande förskolorna. Detta innebär att deltagarna tar med sina exempel i form av observation, pedagogisk dokumentation, dilemman med mera till utbildningen. På detta sätt får deltagarna dela praktikexempel vid varje tillfälle och i förhållande till detta möta olika teorier.

Utbildningen sker under en heldag per månad.

Litteratur:

 • Att ge form åt förskolans innehåll, Hege Hansson.
 • Läroplanen, Skolverket.
 • Undervisning i förskolan, Skolverket.
 • Barnkonventionen, FN.
 • Troligen ytterligare någon bok.

Utbildningsplan:

 • Uppstart, förskolans historia. Förskolans roll. Vilka värden ligger till grund för förskolans utbildning. Barnkonventionen. Barns delaktighet.
 • Läroplanen och pedagogens roll. Läroplanens alla begrepp. Utbildning och undervisning.
 • Tema/projekt/projekterande. Hållbar utveckling. Lärmiljöer.
 • Estetiken som reflektion och lärprocesser. Materialkännedom och estetiska lärprocesser.
 • Förändringsarbeten och samtalskulturer.
 • Organisation. Organisation av barnens tid, en dag, en vecka ett år. IKT konkret prova olika digitala verktyg. 
 • Teorier om lek, omsorg och undervisning.
 • Varför dokumentation och hur blir den pedagogisk.
 • Systematiskt kvalitets- och dokumentationsarbete. SKA.
 • Utvärdering och framtida utmaningar. Avslutning av kursen.

Målgrupp: Anställd förskolepersonal i Örebro län, som inte är utbildade förskollärare.

Kostnad: 15 000 kr ex moms.

Minst antal anmälda för att utbildningen ska ges:  30 st, en grupp.

Utbildningsplats: 
Örebro universitet, Campus Almby.

Utbildningsstart och avslut:
Start: Oktober 2020.
Avslut: Juni 2021.

Antal utbildningstillfällen:
8 st.

Anmälan är stängd.

Kontaktperson för uppdragsutbildningen ”Nya tider, ökade krav och förändrade villkor i förskolan ht20/vt21”

Kristina Andersson

Tjänstetitel: Ekonomiadministratör Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Kristina Andersson

E-post:

Telefon: 019 303809

Rum: IA2001

Kristina Andersson

Ansvarig för Kompetensuppdrag

Inget resultat