Uppstartsträff 30 januari

Bild på studenter

Plattform för samverkansstödet inom studenters entreprenörskap

Tillsammans med UniLink och SNITTS bjuds du in till en uppstartsträff med syfte att stärka samarbetet kring studenters entreprenörskap i Sverige.

Välkommen till Freys hotell i Stockholm den 30 januari kl.10.00-15.00.

 • Inledning och bakgrund till lärosätenas arbete med studenters entreprenörskap
  Markus Klinton, projektledare
 • Samtal med utbytesstudent med fokus på entreprenörskap
  Felicia Gillberg, utbytesstudent vid University of Wisconsin-Madison
 • Utbildningar i entreprenörskap – vad fungerar och vad fungerar inte?
  Rasmus Rahm, Executive Director Stockholm School of Entrepreneurship
 • Workshop: Studenters entreprenörskap 2.0
  - utmaningar, uppmaningar, lärande, samarbete

Kontakt

Markus Klinton

Tjänstetitel: Samverkansstrateg Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Markus Klinton

E-post:

Telefon: 019 303046

Rum: E2253

Markus Klinton

Tillväxtverket har i uppdrag att främja och samordna entreprenörskap vid högskolor och universitet. Sveriges lärosäten arbetar på olika sätt med att inspirera och främja entreprenörskap bland studenter. Det finns många erfarenheter inom detta område där lärosätena skulle kunna stötta och lära av varandra. Genom ett närmare samarbete med lärosätena önskar Tillväxtverket kunna bidra till områdets utveckling.