Smärtlindring och sedering – lustgassedering inom tandvård, 7,5 hp

En kvinnlig tandläkare gör sig redo att undersöka en patient.

Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet erbjuder en kurs i generell sedering med tonvikt på lustgassedering i tandvården. Kursen ges i samarbete med Region Örebro län, Centrum för specialisttandvård. Uppdragsgivare är Folktandvården Region Örebro län.

Syftet med utbildningen är att kursdeltagarna ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepinpreparat vid tandbehandling, samt tillämpa sederingsteknik som främjar låg yrkesmässig exponering av lustgas.

Kursdeltagarna kommer även att kunna praktisera hjärt- och lungräddning på såväl vuxna som ungdomar och barn.

Utbildningen består av föreläsningar, seminarier, självstudier, auskultation samt klinisk tjänstgöring och ges vid City konferenscenter och Centrum för specialisttandvård, Klostergatan 26 i Örebro.

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Andning och cirkulation.
  • Smärtfysiologi och patientpsykologi.
  • Generell anestesi.
  • Preoperativ bedömning och smärtlindring - komplikationer.
  • Tandbehandling under lustgassedering.
  • Lustgasens farmakologi, indikationer och kontraindikationer.
  • Bensodiazepinernas användning vid tandvård.

Kursen inleds med en självstudieperiod och det teoretiska
kursavsnittet avslutas med tentamen. Därefter ska kursdeltagaren auskultera vid anestesiavdelning samt ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering.

Aktuell kurslitteratur:

Bodelsson, Mikael (2011), senaste versionen
Anestesiologi
Lund: Studentlitteratur

Morris, Clark & Brunick, Ann (2003), senaste versionen
Handbook of nitrous oxide and oxygen sedation
St. Louis, Mo.: Mosby

Lundeberg S, Olsson G (2016), senaste versionen
Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar
Lund: Studentlitteratur

Övrig litteratur tillkommer och återfinns i kursplanen.

Schemalagda föreläsningar:

2 maj till 6 maj 2022.

Särskild behörighet krävs: Tandläkarexamen. ST-tandläkare och meriteringstandläkare inom ämnena Pedodonti och Orofacial medicin kommer att prioriteras.

Kursavgift: 14 500 kronor (fika och lunch ingår).

Anmälan är stängd.

Vid frågor gällande anmälan, kontakta administratör Åsa Kärrman-Bolang.

Vid frågor gällande kursinnehåll, kontakta kursledare Annika Gustafsson.