SHEA-konferensen 2019

Välkommen till den 8:e nationella hälsoekonomiska konferensen. Konferensen arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Handelshögskolan vid Örebro universitet och Region Örebro län.

SHEA-konferensen arrangeras årligen och samlar akademi, offentlig sektor och näringsliv. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom området hälsoekonomi.

Datum

12-13 mars 2019

Plats

Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

Program

Anna Dreber Almenberg och Frank Sloan är huvudtalare på konferensen, läs mer under fliken Huvudtalare/keynote speakers. Det färdiga programmet presenteras här i januari.

Call for abstracts

Vi söker bidrag på pågående eller avslutade arbetet, forskningsprojekt, studier eller andra aspekter som knyter an till hälsoekonomiska metoder och arbetssätt. Det kan röra sig om teoretiska arbeten, empiriska studier, praktiska tillämpningar av hälsoekonomiska metoder i vården eller hälso- och sjukvårdspolicy. Vi välkomnar både enskilda abstract och förslag på organiserade sessioner. Ditt bidrag skall vara inskickat senast 31 december 2018, se formulär nedan.

Anmälan och boende

Anmälan öppnar i december. Hotellrum finns reserverade till den 22 januari, läs mer under fliken Anmälan och boende.

Anmälan kan göras under fliken nedan. Anmälningsavgiften är, normalpris: 2200 kr (inkl. moms), student: 1300 kr (inkl. moms). I anmälningsavgiften ingår medlemskap i SHEA. Kontakta This is an email address om du ej vill bli medlem i föreningen. Hotellrum finns reserverade till den 22 januari - läs mer under fliken Anmälan och boende.