Digital hemvist

Datortangentbord med texten www

Syftet med delprojektet "Digital hemvist" är att lärarutbildningen ska uppfattas som en sammanhållen utbildning och att den kollegiala sammanhållningen inom utbildningen ska öka. Ett annat syfte är att öka kommunikationen såväl inom lärarutbildningen som mellan lärarutbildningen, regionens skolor och skolhuvudmän.

Förbättrad webbinformation

I förstudierna till projektet Framtidens lärarutbildning betonas betydelsen av en sammanhållen lärarutbildning och behovet av förbättrad kommunikation. Genom att utveckla lärarutbildningens interna och externa webbplattformar skapar vi kommunikativa förutsättningar för att personal, studenter och övriga intressenter alltid ska kunna få aktuell information om lärarutbildningen.

Arbetet i delprojektet sker i samverkan mellan Lärarutbildningens kansli, Framtidens lärarutbildning och Kommunikation och samverkan.

Genomlysning av lärarutbildningen vid Örebro universitet (pdf)

Ansvarig

Henrik Haglund

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Henrik Haglund

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1102

Lärarutbildningen - extern webb

Jenny Rosén

Tjänstetitel: Administratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jenny Rosén

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F2272

Jenny Rosén

Lärarutbildningen - intern webb

Sofia Folkesson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör, Utredare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sofia Folkesson

E-post:

Telefon: 019 303413

Rum: A1108

Framtidens lärarutbildning - projektwebb

Anna-Karin Jungander

Tjänstetitel: Kommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Anna-Karin Jungander

E-post:

Telefon: 019 303090

Rum: A1109

Anna-Karin Jungander