Digital hemvist

Datortangentbord med texten www

Syftet med delprojektet "Digital hemvist" var att lärarutbildningen ska uppfattas som en sammanhållen utbildning och att den kollegiala sammanhållningen inom utbildningen skulle öka. Ett annat syfte var att öka kommunikationen såväl inom lärarutbildningen som mellan lärarutbildningen, regionens skolor och skolhuvudmän.

Sammanhållen utbildning genom olika kanaler

Delprojektet har förvaltat och utvecklat lärarutbildningsrelevant information i olika digitala kanaler för olika målgrupper. Målet var att skapa en sammanhållen utbildning genom att ge aktuell information om lärarutbildningens olika verksamheter och projektet Framtidens lärarutbildning.

Vår största kanal var universitetets externa webbplats oru.se, där vi på olika sätt arbetade med utbildnings- och forskningskommunikation. Vi arbetade även med lärarutbildningens webbsidor på universitetets intranät Inforum. Dessutom erbjöd vi relevant information via våra sociala medier Facebook och Instagram samt genom ett nyhetsbrev fyra gånger per år. Delprojektets arbete omfattade även spridning av lärarutbildningens forskning genom intervjuer i ORU Talks.

Förbättrad information om lärarutbildningen

I förstudierna till projektet Framtidens lärarutbildning betonades betydelsen av en sammanhållen lärarutbildning och behovet av förbättrad kommunikation. Genom att utveckla lärarutbildningens interna och externa webbplattformar kan vi skapa kommunikativa förutsättningar för att personal, studenter och övriga intressenter alltid ska kunna få aktuell information om lärarutbildningen.

Arbetet i delprojektet skedde i samverkan mellan Lärarutbildningens kansli, Framtidens lärarutbildning och Kommunikation och samverkan.

Genomlysning av lärarutbildningen vid Örebro universitet (pdf)

Rapporter från delprojektet

Lärarutbildningen - extern webb

Jenny Rosén

Tjänstetitel: Administratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jenny Rosén

E-post:

Telefon: 019 303138

Rum: F2272

Jenny Rosén

Lärarutbildningen - intern webb

Sofia Folkesson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sofia Folkesson

E-post:

Telefon: 019 303413

Rum: F2114