Digital hemvist

Datortangentbord med texten www

Syftet med delprojektet "Digital hemvist" är att lärarutbildningen ska uppfattas som en sammanhållen utbildning och att den kollegiala sammanhållningen inom utbildningen ska öka. Ett annat syfte är att öka kommunikationen såväl inom lärarutbildningen som mellan lärarutbildningen, regionens skolor och skolhuvudmän.

Sammanhållen utbildning genom olika kanaler

Delprojektet förvaltar och utvecklar lärarutbildningsrelevant information i olika digitala kanaler för olika målgrupper. Målet är att skapa en sammanhållen utbildning genom att ge aktuell information om lärarutbildningens olika verksamheter och projektet Framtidens lärarutbildning.

Vår största kanal är universitetets externa webbplats oru.se, där vi på olika sätt arbetar med utbildnings- och forskningskommunikation. Vi arbetar också med lärarutbildningens webbsidor på universitetets intranät Inforum. Dessutom erbjuder vi relevant information via våra sociala medier Facebook och Instagram samt genom ett nyhetsbrev fyra gånger per år. Delprojektets arbete omfattar numera även spridning av lärarutbildningens forskning genom intervjuer i ORU Talks.

Förbättrad information om lärarutbildningen

I förstudierna till projektet Framtidens lärarutbildning betonas betydelsen av en sammanhållen lärarutbildning och behovet av förbättrad kommunikation. Genom att utveckla lärarutbildningens interna och externa webbplattformar skapar vi kommunikativa förutsättningar för att personal, studenter och övriga intressenter alltid ska kunna få aktuell information om lärarutbildningen.

Arbetet i delprojektet sker i samverkan mellan Lärarutbildningens kansli, Framtidens lärarutbildning och Kommunikation och samverkan.

Genomlysning av lärarutbildningen vid Örebro universitet (pdf)

Ansvarig

Henrik Haglund

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Henrik Haglund

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1102

Lärarutbildningen - extern webb

Jenny Rosén

Tjänstetitel: Administratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jenny Rosén

E-post:

Telefon: 019 303138

Rum: F2272

Jenny Rosén

Lärarutbildningen - intern webb

Sofia Folkesson

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Sofia Folkesson

E-post:

Telefon: 019 303413

Rum: A1108

Framtidens lärarutbildning - projektwebb

Anna-Karin Jungander

Tjänstetitel: Kommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Anna-Karin Jungander

E-post:

Telefon: 019 303090

Rum: A1109

Anna-Karin Jungander